NOx datçigi

NOx datçigi - Azot oksidi datçigi, karbamidiň dozasyna gözegçilik etmek we SCR ulgamynyň işleýşini anyklamak üçin SCR katalizatorynyň ýokarky we aşaky akymyny ölçär.

NOili datçigi üçin Weiliniň önüm aralygy:

Has köp 100 elementler

 

Aýratynlyklary:

Iň soňky 3 “Cavity Design” bilen.

Duýgur element, ýyladyş zynjyryndan, 3 boşluga barýan kiçijik geçelgeden, kislorod nasos zynjyryndan we NOx bölüniş zynjyryndan ybarat keramiki çipdir.

1st Gowak: diffuziýa barýeriniň üsti bilen birinji boşlugyň aşagyndaky gaz

2nd Gowak: Egzoz gazynda bar bolan NO2 NO bilen çalşylýar

3rd Gowak: NOOK üçünji boşluga we 2NO → N2 + O2 M2 elektroda girmeýär

Featured Products-图片-NOx Sensor

 

NOX sensor