Gözleg we gözleg

Weili, bar bolan tekliplerimizi gowulandyrmak üçin täze zatlar hödürlemegi dowam etdirýär, güýçli gözleg we gözleg ukyby bazardaky bäsdeşlikden öňe geçmäge mümkinçilik berýär, R&D maýa goýumlary 8.5% Weili ýylda satuw girdejisi.

1 Dizaýn
BOSCH, Continental, ATE, NTK, SMP-den OE we OEM bilen 100% gabat gelýär
2 Ösüş meýilnamasy

200 ~ 300 newylda täze zatlar

Müşderiniň nusgalary bilen ösdüriň, has köp çykdajy we MOQ zerurlygy ýok.

4 Resminama

BOM, SOP, PPAP: Surat çekmek, synag hasabaty, gaplamak we ş.m.

3 Gurşun wagty

45 ~ 90 gün

Haçan-da gurallar / galyndylar elýeterli zatlar bilen paýlaşylanda, gurşun wagty gaty gysgaldylýar.

5 Synag we önümi barlamak

ISO we Müşderiniň talaplaryndan standartlar

· Andokary we pes temperatura synagy · Temperatura sikli synagy

· Termiki zarba synagy · Poslama synagy üçin duzly ätiýaçlyk

· XYZ okunda wibrasiýa synagy · Kabeliň egilmek synagy

· Howanyň berkligini barlamak · Damla synagy· FKM O.-Rýokary temperatura deformasiýa synagy

Testol synagynda 6 ulag

Weili, datçigiň laýyk gelmegini we işlemegini üpjün etmek üçin elmydama şol bir programmalar bilen hakyky ulagy tapmaga synanyşýar, bu aňsat däl, ýöne biz muny dowam etdirýäris.